Kontakt

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIADyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 15 w Warszawie wraz z Radą Pedagogiczną zaprasza dyrektorów placówek, psychologów, pedagogów na spotkania, które odbędą się w dniach:

 • przedszkola - 4.10.2016r
 • szkoły podstawowe - 5.10.2016r.
 • szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne - 6.10.2016r.

 • Wszystkie spotkania odbędą się o godzinie 9.00 i będą trwały ok. 2 godzin.


  W ramach grantu przyznanego przez Biuro Edukacji w Warszawie nasza Poradnia będzie realizować w 2016r. program terapeutyczny "Za górami, za lasami" przeznaczony dla dzieci 5 - letnich z wykorzystaniem metody bajkoterapii.

  Z naszych doświadczeń wynika, że wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci w tym wieku daje im możliwość lepszego radzenia sobie z uczuciami, poprawia relacje w grupie rówieśniczej oraz pełni ważną rolę w kształtowaniu gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole.

  Celem przygotowanego przez nas programu jest przede wszystkim rozwijanie u dzieci zdolności wyrażania swoich emocji, radzenia sobie z nimi we właściwy sposób oraz kształtowanie kompetencji społecznych.

  Zajęcia będą prowadzone przez psychologów Poradni na terenie wybranych przedszkoli w dzielnicy Ursus.


  UWAGA: DNI OTWARTE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH!


  Wykaz dni otwartych w warszawskich Liceach Ogólnokształcących można zobaczyć i pobrać tutaj »

  Wykaz dni otwartych w warszawskich Technikach i Zasadniczych Szkołach Zawodowych można zobaczyć i pobrać tutaj »  Zapisy na wszystkie formy terapii indywidualnej i grupowej na rok 2017/18 rozpoczną się od połowy czerwca 2016 roku i potrwają do 31.08.2017r.

  osobiście lub pod numerem tel: 22 886 73 28

  Każde zawalifikowane na terapię korekcyjno - kompensacyjną dziecko może w niej uczestniczyć 2 lata!

  Godziny pracy Poradni:

  poniedziałek - czwartek: 8.00 - 19.00
  piątek: 8.00 - 18.00


  Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego Biuletynu Poradni pobierz »
  oraz aktualną Ofertą zajęć psychoedukacyjnych.


  W roku 2009 w naszej Poradni zostało utworzone Dzielnicowe Centrum ds. Integracji, którego zadaniem jest pomoc rodzicom dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wyborze jak najlepszej formy kształcenia oraz upowszechnienie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego i wszystkich zagadnień związanych z problematyką integracji.

  Członkowie zespołu Dzielnicowego Centrum ds. Integracji w dzielnicy Ursus:
  • Elżbieta Miłosz - przewodnicząca zespołu, psycholog Poradni
  • Barbara Dudzińska - pracownik Wydziału Oświaty i Wychowania
  • Dorota Kosno - pedagog specjalny Poradni
  • Iwona Marasińska - Szeląg - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2
  • Marta Werner - nauczyciel Gimnazjum nr 130
  • Agnieszka Gawron - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 14
  • Maria Pawlaczyk - nauczyciel Przedszkola Integracyjnego nr 137
  • Beata Sierańska - pedagog Gimnazjum nr 132

  Rodzice dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uzyskać informacje podczas dyżuru telefonicznego przewodniczącego zespołu w każdą środę w godzinach 10 - 12 pod numerem telefonu Poradni, lub bezpośrednio u członków zespołu w placówkach.

  Informujemy również o spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju w każdą trzecią sobotę miesiąca w siedzibie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Uniwersytet dla Rodziców" przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie w godz. 10:00-12:00.
  Rodzice będą mogli tam otrzymać wsparcie i pomoc psychologiczną, a także dowiedzieć się co w praktyce oznacza otrzymanie przez dziecko opinii czy orzeczenia.


  Dostępny jest już zaktualizowany grafik pracy pracowników Poradni. pobierz »

  do góry

  © Copyright Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 » design by dk » All Rights Reserved